• Dịch vụ
  • Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Sự & Hành Chính

Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Sự & Hành Chính

Dịch vụ tuyển dụng là dịch vụ do các Recruiment Agency (Công ty cung ứng nhân lực và dịch vụ tuyển dụng) cung cấp cho doanh nghiệp cần tuyển lao động. Các công ty này là bên thứ ba đi tìm kiếm và chọn lọc ra những ứng viên phù hợp nhất cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động.

0886055166
0886055166